วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555

...วิดีโออาเซียนน่ารู้...

http://www.youtube.com/watch?v=bzhK8qYfbiM
http://www.youtube.com/watch?v=NJDMK0Wkx-c
http://www.youtube.com/watch?v=NMUSBAeoIi0
http://www.youtube.com/watch?v=oXfLpFXW5GM
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=G7cmtofL2lI&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=YrnK5UQDdO0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=XYFp0amicLY&feature=related

1 ความคิดเห็น: